ประกาศวิทยาลัยฯ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่องสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม

บัดนี้ การดำเนินาการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยเเล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้